Registračný formulár

Registračný formulár na Najrýchlejší lezúň

    „Účasťou na akcii, konkrétne odoslaním registračného formulára, súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto akcie (v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail) do databázy usporiadateľa (spoločnosti IVIK, s.r.o.), a s ich spracúvaním týmto subjektom ako prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely realizácie a vyhodnotenia akcie, odovzdania výhry.


    Účastník berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné a že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä že účastník má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej usporiadateľovi vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, atď.“

    Kedy a kde? Registrujte sa